Skip to main content

O nama

Fondacija „Ćano Koprivica” je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2007. godine u Crnoj Gori.

Stanislav Ćano Koprivica često je govorio o namjeri da podigne nekoliko zadužbina, ali ga je smrt omela da to uradi.

Te njegove planove ostvaruje sin Nikola osnivanjem dobrotvorne Fondacije „Ćano Koprivica”, koja se bavi humanitarnom i dobrotvornom djelatnošću.

Osnovni ciljevi Fondacije su promovisanje filantropije i kulturnog delovanja, podsticanje drugih lica da se bave humanitarnom djelatnošću, kreiranje razvojno-edukativnih programa, podrška razvoju obrazovanja, kulture, umjetnosti, ekologije i zaštite životne sredine, stipendiranje najboljih učenika muzičke ali i drugih škola…

Ćano Koprivica bio je talentovan čovjek sa vizijom, koji je imao i dar za akciju i organizaciju, bez koje nije moguće ostvariti sopstvenu viziju.

Imao je i stvaralačku i građansku hrabrost, koja nedostaje mnogim darovitim Crnogorcima.

Osjećao se srećnim kad je bio u prilici da usreći druge.

Ćano je pomagao škole, bolnice, osiromašena sela, gradio puteve, pomagao sportiste, umjetnike, filmske radnike, bolesne i unesrećene ljude.

Pomagao je stotinama ljudi, u sitnim i najkrupnijim stvarima.

Mi nastavljamo misiju Ćana Koprivice: Pomažemo ljudima, razvijamo humanost, ulažemo u obrazovanje i kulturu, čuvamo temelje tradicije gradimo mostove povjerenja.

„Velike ideje dolaze tačno tada kada su potrebne svijetu”. „Ako si riješio nešto u životu da promijeniš, prvo počni od sebe”.

„Velike ideje dolaze tačno tada kada su potrebne svijetu”. „Ako si riješio nešto u životu da promijeniš, prvo počni od sebe”.

„Velike ideje dolaze tačno tada kada su potrebne svijetu”. „Ako si riješio nešto u životu da promijeniš, prvo počni od sebe”.

„Velike ideje dolaze tačno tada kada su potrebne svijetu”. „Ako si riješio nešto u životu da promijeniš, prvo počni od sebe”.

„Velike ideje dolaze tačno tada kada su potrebne svijetu”. „Ako si riješio nešto u životu da promijeniš, prvo počni od sebe”.

„Učite mlade ljude KAKO da misle, a ne ŠTA da misle”. „Bićeš slobodan jedino kada se izdigneš iznad straha”.

„Učite mlade ljude KAKO da misle, a ne ŠTA da misle”. „Bićeš slobodan jedino kada se izdigneš iznad straha”.

„Učite mlade ljude KAKO da misle, a ne ŠTA da misle”. „Bićeš slobodan jedino kada se izdigneš iznad straha”.

„Učite mlade ljude KAKO da misle, a ne ŠTA da misle”. „Bićeš slobodan jedino kada se izdigneš iznad straha”.

„Učite mlade ljude KAKO da misle, a ne ŠTA da misle”. „Bićeš slobodan jedino kada se izdigneš iznad straha”.