Skip to main content

U galeriji „Miodrag Dado Đurić“ 18.maja 2021.godine predstavljena je knjiga „Petar Lubarda u Crnoj Gori 1946-1951“ autorke Maše Jovović u suizdavaštvu Fondacije Ćano Koprivica i Narodnog muzeja Crne Gore.

O knjizi su govorili dr Aleksandar Saša Čilikov, dr Anastasija Miranović i autorka.

Knjiga obrađuje crnogorski period Petra Lubarde,odnos vlasti i umjetnosti i značaj tog perioda za istoriju kulture Crne Gore.

Polazna tačka za istraživanje je čuvena „prelomna“ izložba Petra Lubarde, sa djelima nastalih tokom njegovog boravka u Crnoj Gori, iz 1951.god, predstavljene u Beogradu, koja je označila radikalni rez i prelomnu tačku u razvoju jugoslovenske umjetnosti.

U organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore, poslije 70 godina, predstavljena je i djelimična rekonstrukcija ove Lubardine  „prelomne “ izložbe iz 1951. godine.