Skip to main content

„Zaloga” vazi kao najbolji roman izdat u Crnoj Gori poslije rata ali ipak nedovoljno poznat široj publici. Upravo iz tog razloga a u dogovoru sa ćerkom autora Vladimira Mijuškovića Fondacija Ćano Koprivica štampala je knjigu 2017. godine u tiražu od 1.500 primjeraka. Manji dio poklonila je porodici Mijušković a najveći u saradnji sa Zavodom za udžbenike podijelila po svim bibliotekama i osnovnim školama u Crnoj Gori.
Ustanovljena je i nagrada Zaloga za najbolji izdati roman koja se dodjeljuje svake godine.

„Roman tematizira život Crnogoraca na granici i odnose jednoga crnogorskog plemena i bratstava sa krajiškim Turcima, u vrijeme vladavine Petra I Petrovića Njegoša” – piše u predgovoru Vladimir Vojinović.

I dodaje: „Epski svjetonazori Zaloge odnose se prije svega na homerovsku objektivnost i pokušaj da se jednako motiviraju svi likovi i njihove radnje. Viteško pokreće likove, ma kome sociokulturnome kodu pripadali, crnogorskome ili turskome. I kod jednih i kod drugih ima grešaka u odlučivanju i postupanju, ali atmosferu u romanu zadaju taktovi viteške etike i morala.

Zato malobrojni kritičari Mijuškovićevog djela i insistiraju na prepoznavanju onih obrazaca romana koji počivaju na etici djela Marka Miljanova”.

To je ujedno bi i naš motiv kao Fondacije, da mladim naraštajima približimo ovog autora i njegovo djelo.